Komplikácie pri aplikáciíí osobou bez odbornej spôsobilosti pre aplikáciu výplňových materiálov

Krásne pery sú snom skoro každej ženy a v každom veku. Preto hľadáme, kto by nám aplikoval výplňový materiál do pier a splnil nám ten náš sen.
Augumentácia pier - čiže zväčšenie si však vyžaduje aj odborné znalosti z oblasti anatómie ľudského tela, ale aj z anatómie dermy (kože) ale aj podkožia, schopnosti vedieť  ako a kade je cievne zásobovanie a ako je daná časť inervovaná.
Dnes na trhu sa však stretávame, že aplikujú kyselinu hyalurónovú aj osoby bez znalosti a náležitého vzdelania.
Dnes aplikujú injekčne výplne aj kozmetičky bez potrebných znalostí, po absolvovaní pár hodinového školenia v zahraničí najmä v Poľsku alebo v Maďarsku. Samozrejme, že ich tam neučia anatómiu, prípadne nežiadúce účinky. Pre školiteľov je to krásny biznis, pretože za každé takéto školenie si vypýtajú niekoľko tisíc eur. 

Klientky sa veľa krát rozhodujú aj podľa ceny a neberú ohľad prečo je cena taká nízka, alebo neberú ohľad na to kto im aplikuje výplňový materiál.
Ale aplikácia výplní má aj svoje negatíva. Pri nesprávnom a neodbornom aplikovaní sa zvyšuje možnosť kontraindikácií. Tu sú príklady, ktoré môžu nastať:
 • infekcie
 • únik plniva cez miesto vpichu
 • uzliny okolo miesta vpichu, ktoré možno bude potrebné chirurgicky odstrániť
 • granulómy, typ zápalovej reakcie na výplň
 • presúvanie plniva z jednej oblasti do druhej
 • poškodenie krvných ciev
 • slepota, ku ktorej dochádza, keď sa do tepny vstrekne výplň, ktorá blokuje prietok krvi do očí
 • odumretie tkaniva, opäť v dôsledku zablokovaného prietoku krvi - nekróza
Určite je dôležité, aby tam kde Vám aplikujú výplň, vedeli aj protiopatrenia v prípade nežiadúcich účinkov.


 

perkontrjpgperyjpg

kompljpgnvyl3q4lh7v51jpg
Jednodňové školenie nezaručuje profesionalitu a dostatočné vzdelanie. Aplikácie akýchkoľvek látok do Vášho tela, má vykonať osoba na to odborne vzdelaná a zdatná.


Včasný zásah a liečba dokáže zachrániť Vaše tkanivá a preto je dôležité ak pociťujete dlhodobú bolesť, tŕpnutie či biele postulky, granulácie, hrčky v mieste aplikácii, navštívte čo najskôr adekvátne zariadenie, ktoré Vám vie pomôcť.
Príklad ošetrenia, kde bolo poškodené cievne zásobovanie v mieste aplikácie výplne.
nospngbradapng

Preto je naozaj dôležité aby ste dodržali aspoň niekoľko z týchto bodov, ako si vybrať správne zariadenie a zaujímali sa kto Vám aplikuje výplň:
 • Na podanie výplne použite licencovaného, ​​dobre vyškoleného a skúseného zdravotníckeho pracovníka (skúseného dermatológa alebo plastického chirurga).
 • Nechajte si procedúru urobiť na to určenom zariadení, nie u niekoho doma alebo v kozmetike bez dodržiavania hygienických a dezinfekčných postupov.
 • Výplne musia byť v neotvorených a riadne označených injekčných striekačkách. Požiadajte a skontrolujte injekčnú striekačku.
 • Uistite sa, že výplň, ktorá sa Vám bude aplikovať, je na tento účel schválené FDA.
 • Buďte si vedomí rizík a možných vedľajších účinkov.
 • Nezabudnite povedať svojmu lekárovi o všetkých liekoch a doplnkoch, ktoré užívate. Niektoré z nich môžu interagovať so zložkami výplne alebo narúšať schopnosť zrážania krvi.
Prosím vyberajte si správne a hlavne ihneď informujte zariadenie keď sa dostavia komplikácie.