Tejping

Cena ošetrenia od 8 €
Tejping (Tejpovanie, taping, kineziotaping) sa bežne používa ako doplnková alebo dočasná metóda liečby v rámci fyzioterapie. Často ju používajú športovci v prípade vzniku zranenia, ale dnes už nie je výnimkou ani v prípade bežných ľudí. Niektoré z cieľov tejpingu sú obmedziť pohyb zranených kĺbov, kompresia mäkkých tkanív za účelom zníženia opuchov. Podporuje anatomické štruktúry a chráni pred opätovným zranením. Tejping sa používa ako jeden z prostriedkov rehabilitácie alebo profylaxie v prípadoch, keď je potrebná podpora, stabilita a ochranu poškodenej anatomickej štruktúry počas hojenia.
Tejping sa bežne používa na:
  • zmiernenie bolesti
  • zlepšenie stability kĺbov
  • obmedzenie návratu zranení
  • liečbu zranení
  • zníženie záťaže poškodených alebo zranených tkanív
  • inhibíciu činnosti svalov
  • uľahčenie činnosti svalov